جایگاه قرینۀ مقابله در استنباط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 پژوهشگر و دانش‌آموخته حوزه علمیه قم

چکیده

قرینۀ مقابله، یکی از ابزارهای فقیه در استنباط از دلیل است. این قرینه، نزد اصولیان، مطلق مغایرتِ دو جایگاه کلامی یا دو معنا است و متفاوت از اصطلاح بلاغی و منطقی آن است. کارکردهای قرینۀ مقابله عبارتند از: کشف مراد، کشف مصداق، کشف حدود، الغای خصوصیت، حفاظت و مانعیت از اطلاق و عموم دلیل. ذیل هر کارکرد، مثال فقهی آن نیز بررسی شده است. شرایط جریان قرینۀ مقابله عبارتند از: تحلیل اطراف مقابله و تحلیل جهت مقابله. ذیل هر شرط، مثال فقهی آن و چگونگی موضع‌گیری علما در آن تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The pivotal position of confrontation in inference

نویسندگان [English]

  • Reza Eslami Esfandiari 1
  • Mohammad Saadrazi 2
1 Member of the scientific faculty of the Islamic Science and Culture Research Institute
2 Researcher and scholar of Qom Seminary
چکیده [English]

Confrontation is one of the tools of the jurisprudence to infer reason. To the principals, this symmetry is the absolute contradiction of two theological positions or two meanings and is different from the rhetorical and logical term. Contextual functions of coping include the discovery of meaning, the discovery of an object, the discovery of boundaries, the abolition of property, the preservation and prevention of validity and the generality of reason. Below each function, its jurisprudential example is also examined. Conditional flow conditions of the confrontation include the analysis of the confrontation around and the analysis of the confrontation. The following is a description of each condition, its jurisprudential example, and how the scholars take it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Symmetry
  • Confrontation
  • Colonial Meaning
  • Abolition of Characteristics
  • Verbal Implication
  • Symbolism