تمایز علوم از دیدگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

استاد خارج فقه و اصول

چکیده

جای این پرسش در اذهان اهل فن هست که تعدد علوم و اختلاف آنها از چه چیزی ریشه می‏گیرد و در پاسخ به این سؤال آراء مختلفی است که هر کدام مستند به ادله عقلی و عرفی خاصّی است.
بعضی منشأ اختلاف را اغراض مختلف و بعضی موضوعات مختلف و بعضی خصوصیت‎‏های ذاتی مسایل هر علمی از علم دیگر می‏دانند و عده‏ای ممکن است منشأ‌ اختلاف را شیوه‎‏های مباحث علوم بدانند. در این مقاله به ادله این آراء ‌و نقد و بررسی آنها با تمرکز بر نظریه محقق عالیقدر مرحوم آیة ‏الله بروجردی پرداخته شده است.
و در نهایت نظریه نامبرده که با نظریه امام خمینی همسنخ و مشابه‏‎اند مورد عنایت قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تمایز علوم از دیدگاه آیت الله العظمی بروجردی

نویسنده [English]

  • Ali Rahmani Sabzevari
Foreign professor of jurisprudence and principles
چکیده [English]

جای این پرسش در اذهان اهل فن هست که تعدد علوم و اختلاف آنها از چه چیزی ریشه می‏گیرد و در پاسخ به این سؤال آراء مختلفی است که هر کدام مستند به ادله عقلی و عرفی خاصّی است.
بعضی منشأ اختلاف را اغراض مختلف و بعضی موضوعات مختلف و بعضی خصوصیت‎‏های ذاتی مسایل هر علمی از علم دیگر می‏دانند و عده‏ای ممکن است منشأ‌ اختلاف را شیوه‎‏های مباحث علوم بدانند. در این مقاله به ادله این آراء ‌و نقد و بررسی آنها با تمرکز بر نظریه محقق عالیقدر مرحوم آیة ‏الله بروجردی پرداخته شده است.
و در نهایت نظریه نامبرده که با نظریه امام خمینی همسنخ و مشابه‏‎اند مورد عنایت قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • تمایز العلوم
  • ‌ اغراض
  • ‌ تسانخ
  • ‌ جهت جامعه